Register | Login

Nödvändigt underhåll av CRP-databaser innehåller sådana saker som att behålla parametrar enligt instruktioner för projektledning. Till exempel kan administratören instrueras av en funktionell ledare för att ändra en parameter, såsom standardinventarispostkontonummer. Innan det är klart, är det lämpligt att se konsekvenserna med laget och vidta lämpliga åtgärder före / efter genomförandet. Det kan vara nödvändigt att informera de övriga gruppmedlemmarna om effekterna av denna förändring. Ändringar som testas i CRP kan senare flyttas till andra databaser efter att laget har angett att det är riktningen att gå. För bästa resultat ska MIS förmodligen utföra detta efter att ha utvärderat effekten och konsultationen med teamet, som borde ha rådfrågat med nyckelsystemanvändare.

Administratören kan också bli ombedd att behålla arkiv CRP-databaser och att rulla tillbaka / återställa olika versioner vid olika tillfällen. MIS ska ge administratören en fri hand och rätt verktyg / verktyg för att utföra det effektivt och snabbt.


Who Voted for this StoryZypid is a DoFollow Social Bookmarking Site that gives you a place to save and share your favorite web links. Contribute and get Traffic to your Links. Get SEO benefits by submitting your links to our PR 2 Social Bookmarking Directory.

Username:

Password:

Remember: