Register | Login

İnsanlar sadece yerlere giderlerken lüzum gezi olsun isterse de tatil gibi yerlere giderken evet natik muvasala araçlarını evet da zat araçlarını tercih etmektedir. Bu da yaptıkları yolculuklar yüzünden günlerce kendilerine gelememektedir. Bunun başlıca nedeni olan otobüs gibi şehirler araçlarında saatlerce oturarak gitmekten kaynaklanmaktadır ayrıca o

Who Voted for this StoryZypid is a DoFollow Social Bookmarking Site that gives you a place to save and share your favorite web links. Contribute and get Traffic to your Links. Get SEO benefits by submitting your links to our PR 2 Social Bookmarking Directory.

Username:

Password:

Remember:
invalid username or userid in get_avatar